سلامت نیوز اولین پایگاه اطلاع رسانی در حوزه سلامت و بهداشت با هدف ارتقای سطح آگاهی و در نتیجه ارتقای سطح سلامت عموم مردم در سال 1384 به مدیر مسئولی و سردبیری خانم زهرا سادات خوشحالی راه اندازی شد.

این پایگاه با گذشت ده سال از فعالیت مستمر خود در حال حاضر میزبان هزاران کاربر اینترنتی سلامت جو در فضای مجازی میباشد.

(Visited 73 times, 1 visits today)
وب سایت سلامت نیوز