پیج اینستاگرام سامان واقفی
حامی حقوق حیوانات و از انسان های نیک روزگار که وقت و هزینه زیادی رو صرف غذا دادن و نگهداری از حیوانات میکنن و هر انسانی با دیدن این پیج از محبت و دل بزرگ این فرد کیف میکنه

(Visited 821 times, 1 visits today)
Visit Link