نام :مهناز نام خانوادگی :افشار تاریخ تولد :1356/3/21 محل تولد : تهران همسر:یاسین رامین فرزندان:یک دختر...